Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1508815 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vủ Thường
 Vủ Thường - ID: 1508815
 Name:  Vủ Thường
 IP & Posted by:  113.182.235.126 on January 12, 2022
 Updated by:  January 14, 2022 at 7:24pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  cần thơ
 State/Province:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  bán cafe
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  KHÔNG CHÍN MỘT BẨY SÁU HAI BỐN BỐN MỘT BẦY tìm người lớn tuổi thật thà có thành ý tìm bạn lâu dài nghe
 Free Time:  KHÔNG CHÍN MỘT BẨY SÁU HAI BỐN MỘT BẨY rảnh thì xem ti vi
 I Am:  KHÔNG CHÍN MỘT BẨY SÁU HAI BỐN BỐN MÔT BẨY vui vẻ
 Looking For:  tìm người đàng hoàng Trương Vủ Thường cám ơn

Back | Send Email to Vủ Thường (ID: 1508815)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.