Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1509377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Pham Thanh Truc
 Pham Thanh Truc - ID: 1509377
 Name:  Pham Thanh Truc
 IP & Posted by:  210.245.110.89 on January 26, 2022
 Updated by:  January 27, 2022 at 4:33am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm tốt công việc đề ra và tìm được một người bạn đời phù hợp
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, du lịch, đi Lễ
 I Am:  trung thực, nghiêm túc, vui vẻ
 Looking For:  trung thực, chân thành

Back | Send Email to Pham Thanh Truc (ID: 1509377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.