Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1510435 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bamboo VN

 Bamboo VN - ID: 1510435
 Name:  Bamboo VN
 IP & Posted by:  1.52.235.4 on February 22, 2022
 Updated by:  March 26, 2023 at 7:57am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên Hòa - Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn: tìm được người yêu và cưới . Dài: đi chung đường tới cuối cùng
 Looking For:  bạn đời chung thủy, thành thật, cùng đạo hoặc người muốn theo đạo Catholic, chưa từng kết hôn,biết tôn trọng người lớn, gửi mail caocao91atyahoo chấm com

Back | Send Email to Bamboo VN (ID: 1510435)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.