Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1512855 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Em Yêu
 Em Yêu - ID: 1512855
 Name:  Em Yêu
 IP & Posted by:  47.151.18.158 on April 23, 2022
 Updated by:  July 8, 2022 at 2:04am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Garden Grove
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Education
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Making friends for long term relationship
 Free Time:  Fun things
 I Am:  Em là phụ nữ biết yêu, muốn được yêu, có anh cho em hạnh phúc đó. Khi liên lạc nhớ kèm theo số điện thoại để tiện liên lạc.
 Looking For:  Em tìm bạn đời để được yêu và chia sẻ cuộc sống cùng nhau. Em muốn người đàn ông của mình phải chính chắn và chung thật với mình.

Back | Send Email to Em Yêu (ID: 1512855)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.