Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1512906 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoa
 Hoa - ID: 1512906
 Name:  Hoa
 IP & Posted by:  116.108.175.79 on April 24, 2022
 Updated by:  April 25, 2022 at 1:59am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  An Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn trước
 Free Time:  Làm việc nhà và nghe nhạc
 I Am:  Vui vẻ , hoạt bát, thân thiện
 Looking For:  Tìm bạn nghiêm túc, hiền và vui vẻ

Back | Send Email to Hoa (ID: 1512906)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.