Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1513372 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bae

 Bae - ID: 1513372
 Name:  Bae
 IP & Posted by:  171.252.96.120 on May 5, 2022
 Updated by:  May 24, 2022 at 7:55am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Freelance
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bình yên…
 Free Time:  Nấu ăn - du lịch - đọc sách & thiện nguyện
 I Am:  Nếu xinh đẹp là một tội ác,thì em đây vô tội🌝
 Looking For:  Chúng ta vẫn hay nghe mọi người,chỉ những lúc yêu đúng người thì mình không cần phải trưởng thành nữa.. Nhưng thật ra càng trưởng thành,chúng ta lại càng tìm đúng người để yêu hơn…!

Back | Send Email to Bae (ID: 1513372)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.