Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1513545 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thien Thanh
 Thien Thanh - ID: 1513545
 Name:  Thien Thanh
 IP & Posted by:  123.23.39.199 on May 9, 2022
 Updated by:  May 10, 2022 at 12:41am
 Gender:  Female
 Age:  65
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ben Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống vui vẻ với con chau
 Free Time:  Cafe, nấu ăn, gặp bạn bè,...
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ mọi người, chân thành, yêu thương con cháu
 Looking For:  chân thành, vui vẻ, độc lập độc thân,

Back | Send Email to Thien Thanh (ID: 1513545)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.