Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1514018 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anh thuy
 Anh thuy - ID: 1514018
 Name:  Anh thuy
 IP & Posted by:  171.225.251.5 on May 20, 2022
 Updated by:  June 29, 2022 at 8:43am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hue
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bb
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm một người để xây dựng tương lai.
 Free Time:  Đi chùa làm từ thiện.anhtnamnambaykhongtamaconggomeochamcom
 I Am:  Tôi là một ngườico tính thương người,hòa đồng hay giúp đở mọi người,có tâm tốt bụng,hiền hòa..
 Looking For:  Tìm một người đàn ông biết quan tâm chia sẻ với tôi,thât lòng muốn xây dựng tương lai hạnh phúcvoi tôi.Xin đừng đùa giỡn.Xin cám ơn.

Back | Send Email to Anh thuy (ID: 1514018)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.