Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1514158 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang Nguyễn
 Trang Nguyễn - ID: 1514158
 Name:  Trang Nguyễn
 IP & Posted by:  58.186.29.20 on May 24, 2022
 Updated by:  June 1, 2022 at 3:27am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  Bà Rịa – Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nurse
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tốt để tiến tới hôn nhân.
 Free Time:  Đọc sách, tập thể dục...
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng
 Looking For:  Trung thực,chững chạc, nhân cách tốt , hiểu biết...

Back | Send Email to Trang Nguyễn (ID: 1514158)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.