Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1514205 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to noibinhyen
 noibinhyen - ID: 1514205
 Name:  noibinhyen
 IP & Posted by:  222.254.169.53 on May 25, 2022
 Updated by:  March 26, 2023 at 2:14pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Cô giáo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách báo,làm những gì mình thích
 I Am:  Tôi là người đơn giản, thích sự chân thành, yêu quý gia đình.
 Looking For:  Người bạn lớn tuổi hơn, chân thành, quý trọng giá trị gia đình

Back | Send Email to noibinhyen (ID: 1514205)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.