Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1514374 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Myanh
 Myanh - ID: 1514374
 Name:  Myanh
 IP & Posted by:  171.249.155.28 on May 28, 2022
 Updated by:  October 12, 2022 at 6:40am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chị minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Ke Toan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong tim va gap Nguoi ban tot Chan thanh va cung so thich, Hieu nhau va cung muc dich song.
 Free Time:  Doc Sạch, gap ban hoac làm viec nhà và thích thể thao ( chạy bô)
 I Am:  Nguoi song Chan thanh va Nong nhiet ,và chung Thuỷ
 Looking For:  Người đan ông nghiêm túc, chân thành va trân trọng cuộc sống hôn nhân gdinh. Yêu thể thao . Không thích lừa dối

Back | Send Email to Myanh (ID: 1514374)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.