Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1514750 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NNguyen

 NNguyen - ID: 1514750
 Name:  NNguyen
 IP & Posted by:  171.225.248.255 on June 11, 2022
 Updated by:  June 12, 2022 at 5:14am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Admin sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Người phù hợp và kết hôn
 Free Time:  Xem TV,làm việc nhà và handmade yogurt
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng ,nghiêm túc,thẳng thắn rõ ràng và tôn trọng
 Looking For:  Thẳng thắn và có chính kiến bản thân,thật thà và tôn trọng

Back | Send Email to NNguyen (ID: 1514750)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.