Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1514788 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to huong lan

 huong lan - ID: 1514788
 Name:  huong lan
 IP & Posted by:  107.77.197.199 on June 12, 2022
 Updated by:  August 29, 2022 at 1:58am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  arlington
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  đi làm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kết hôn ,nghiêm túc
 Free Time:  sẽ nói sau
 I Am:  sẽ nói sau
 Looking For:  chân thành ,chung thuỷ ,ở mỹ texas nếu bạn ở việt nam ,sự nghiệp ổn định ,độc thân và ở tphcm ,thanks

Back | Send Email to huong lan (ID: 1514788)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.