Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1514881 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim le

 Kim le - ID: 1514881
 Name:  Kim le
 IP & Posted by:  162.226.100.108 on June 15, 2022
 Updated by:  June 15, 2022 at 4:26pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hiểu về bạn nếu được thì tiến xa hơn
 Free Time:  Nói chuyện với gia đình và bạn bè, xem phim
 I Am:  Hiền lành , thật thà , đạo Đức , siêng năng
 Looking For:  Hiền lành đạo đức , chân thật biết yêu thương và tôn trọng

Back | Send Email to Kim le (ID: 1514881)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.