Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1514935 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bảo ngân
 Bảo ngân - ID: 1514935
 Name:  Bảo ngân
 IP & Posted by:  125.235.214.102 on June 16, 2022
 Updated by:  June 17, 2022 at 1:05am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hy vọng trong năm 2023 hoàn thành được những gì đang cố gắng..
 Free Time:  Nấu ăn ,đi thiện nguyện cùng sư thầy...
 I Am:  Hiền,nhỏ nhẹ...
 Looking For:  Ngân là người việt gốc hoa ,gốc tiều châu hy vọng ở trang web này ngân hữu duyên được gặp một người chân thành có cùng hoàn cảnh giống em để dễ thông cảm cho nhau niếu anh có nhã ý hay gọi cho em vi bờ anh nhé ,anh và em chúng ta hãy cho nhau cơ hội nc dể hiểu về nhau nhiều hơn anh nhé ko chín bốn tam ,hai sau ,bon bon bon mot ,mong được gặp anh là nữa còn lại bấy lâu nay em đang tìm kiếm

Back | Send Email to Bảo ngân (ID: 1514935)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.