Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1515139 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to vy kim
 vy kim - ID: 1515139
 Name:  vy kim
 IP & Posted by:  27.3.1.54 on June 22, 2022
 Updated by:  June 22, 2022 at 5:09pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tphcm
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người trò chuyện chia sẽ cuộc sống...
 Free Time:  Thích du lich di an va ca phe xã stress
 I Am:  Thích sự thẳng tính....ko thích giả dối
 Looking For:  Chân thành hiền sống đạo đức...cái gì cũng biết nhưng biết nhưng đừng lầy

Back | Send Email to vy kim (ID: 1515139)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.