Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1515752 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tao Ngộ
 Tao Ngộ - ID: 1515752
 Name:  Tao Ngộ
 IP & Posted by:  99.104.163.64 on July 14, 2022
 Updated by:  October 3, 2022 at 4:49pm
 Gender:  Female
 Age:  64
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  CA
 Zip:  92xxxxxx
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Accounting-Retire
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống nội tâm nhiều, du lịch, giản dị. Kiếm người 65 year to 78 years old
 Free Time:  Sẽ nói sau. Thông cảm có lòng nhưng không thể nhận người nhỏ tuổi vì mình lớn tuổi
 I Am:  Chán thật, bộc trực thẳng thắn vì thế trải qua nhiều vấp ngã trong cuộc sống
 Looking For:  Giản dị, thông cảm. Hiểu chuyện, có trách nhiệm với gia đình, trong tình bạn. Lần đầu tiếp xúc xin tôn trọng lẫn nhau. tammy hai hai năm năm bốn hai ya hu.com

Back | Send Email to Tao Ngộ (ID: 1515752)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.