Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1516001 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Xuân Hồn
 Xuân Hồn - ID: 1516001
 Name:  Xuân Hồn
 IP & Posted by:  14.191.97.119 on July 22, 2022
 Updated by:  July 23, 2022 at 6:46pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tiền giang
 State/Province:  Tiền Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn tro chuyện hợp đi đến hôn nhân
 Free Time:  Nấu ăn đi mua sắm nghe nhạc
 I Am:  Vui vẽ hoà đồng với bạn be.0 chin >8<9/7 năm 5_8 hai 0
 Looking For:  Thành thật biết thông cảm cho nhau trong cuộc sống .biết yêu thương gia đình

Back | Send Email to Xuân Hồn (ID: 1516001)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.