Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1516160 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bóng chiều
 Bóng chiều - ID: 1516160
 Name:  Bóng chiều
 IP & Posted by:  172.70.189.105 on July 28, 2022 at 12:34am
 Updated by:  September 13, 2022 at 1:53am
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh nhỏ lẻ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Trước bạn bè , sau tùy duyên
 Free Time:   Dọn dẹp nhà cửa , nấu những món ăn mình thích , cà phê với bạn bè ,
 I Am:  Dể nhìn , giãn dị , đôc thân , không con , kinh doanh nhỏ lẻ , thành thật , không nói lời dung tục khó nghe .
 Looking For:   Từ 60 tới 70 , độc thân , góa , mong tìm người thành thật , cùng nhau nương tựa tuổi già , tương đối , không nói lời dung tục khó nghe ,

Back | Send Email to Bóng chiều (ID: 1516160)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.