Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1516199 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm Tri Kỷ
 Tìm Tri Kỷ - ID: 1516199
 Name:  Tìm Tri Kỷ
 IP & Posted by:  172.70.142.244 on July 29, 2022 at 6:53pm
 Updated by:  September 17, 2022 at 5:11am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người sẽ cùng tôi già đi,để có thể chia sẻ buồn vui, cùng tôi đi dạo trên đoạn đường đời còn lại
 Free Time:  Nấu ăn,làm vườn,thỉnh thoảng café với bạn
 I Am:  Vui vẻ,biết lắng nghe và chia sẻ
 Looking For:  Người đàn ông đủ bao dung cùng tôi đồng hành trên đoạn đường còn lại ,đi du lịch và là người nói được làm được .

Back | Send Email to Tìm Tri Kỷ (ID: 1516199)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.