Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1516342 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MercyH090

 MercyH090 - ID: 1516342
 Name:  MercyH090
 IP & Posted by:  107.150.23.209 on August 2, 2022
 Updated by:  August 5, 2022 at 4:22am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  4 Feet 8 Inches (142 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Georgia
 Country:  Georgia
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Chef
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Còn tôi, tôi không thích những kẻ gian lận, dối trá, trộm cắp hay những kẻ hời hợt. Tôi không thích một người không an toàn, ngoài ra, tôi là một người khá thích bất cứ thứ gì. và thích một người đáng tin cậy, trung thành, chân thành, luôn tỏ ra hết mực tin tưởng và coi trọng mối quan hệ của mình hơn bất kỳ điều gì khác, một người có tấm lòng bao dung, một người rất coi trọng những điều quan trọng đối với chồng và hành động phù hợp. Tôi RẤT dễ dãi và tôi luôn thích được hạnh phúc.
 Looking For:  I am here looking for serious man that be honest with me.

Back | Send Email to MercyH090 (ID: 1516342)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.