Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1516843 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HH_70

 HH_70 - ID: 1516843
 Name:  HH_70
 IP & Posted by:  115.75.246.2 on August 19, 2022
 Updated by:  September 23, 2022 at 3:10am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên Hòa
 State/Province:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu hợp tiến xa trong tình cảm
 Free Time:  Nói sau
 I Am:  Tính hiền lành, điềm đạm, hơi nhút nhát, luôn quan tâm người thân trong gia đình, thích chăm sóc nhà cửa, nấu ăn ...thích yên tĩnh
 Looking For:  Hy vọng tìm người chân thành,có tâm tánh hiền lương và thiện chí nghiêm túc trong vấn đề tìm hiểu tình cảm

Back | Send Email to HH_70 (ID: 1516843)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.