Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1516873 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhung

 Nhung - ID: 1516873
 Name:  Nhung
 IP & Posted by:  171.227.91.126 on August 20, 2022
 Updated by:  January 14, 2023 at 1:16am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Nai
 State/Province:  Đồng Nai
 Zip:  084938191945
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Accounting
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn xa gần nhưng không thích các bạn việt kiều.
 Free Time:  Chăm sóc gia đình, du lịch cùng người thân
 I Am:  Thích được làm việc, độc lập kinh tế.
 Looking For:  Đàn ông có trách nhiệm, thấu hiểu phụ nữ, chung thủy, quyết đoán.

Back | Send Email to Nhung (ID: 1516873)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.