Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1516908 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kat Du
 Kat Du - ID: 1516908
 Name:  Kat Du
 IP & Posted by:  108.184.201.22 on August 21, 2022
 Updated by:  July 13, 2024 at 3:42pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Westminster
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Hãng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nhìn mọi người😏
 Free Time:  Nghe nhạc, đi bộ, hiking, đi xem phim, biển, đi dạo, shopping, eat out, Karaoke, Bownling, Spa.
 I Am:  Xin lỗi đã lỡ ko check thư xin hãy nhắn lại chi tôi thanks
 Looking For:  Đàng hoàng, chân thực 55 tới 65 có hình ở Huntington Beach Fountain valley Westminster nói chung sống gần Bolsa hay LA ok.

Back | Send Email to Kat Du (ID: 1516908)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.