Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1517427 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc
 Ngọc - ID: 1517427
 Name:  Ngọc
 IP & Posted by:  171.225.248.179 on September 10, 2022
 Updated by:  October 11, 2022 at 5:12pm
 Gender:  Female
 Age:  19
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Nha Trang
 State/Province:  Khánh Hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm
 Free Time:  Nấu ăn, lướt fb,...
 I Am:  Ngoại hình không hoàn hảo như các bạn nữ khác,nhưng em ngoan :))
 Looking For:  Tìm kiếm một người có thể bắt đầu bằng tình bạn và cùng nhau phát triển mối qua hệ

Back | Send Email to Ngọc (ID: 1517427)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.