Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1517454 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TIM NHAU
 TIM NHAU - ID: 1517454
 Name:  TIM NHAU
 IP & Posted by:  223.27.111.135 on September 11, 2022
 Updated by:  September 23, 2022 at 3:09am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Bình dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu tim ban lâu dai tim ban tu 50-63 goá hoac li hon
 Free Time:  Tôi không tìm bạn nhỏ tuổi hơn tôi, Và cũng không thích những chú bác quá già
 I Am:  Toi yêu cuộc sống gia đình, yêu những người sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Tôi khong phù hợp voi những người ngu dốt cố chấp ích kỷ va Độc tài độc đoán
 Looking For:  Phù hợp với tôi, biết lắng nghe thấu hiểu và chia sẻ những gì có thể ….Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau du lịch đi thể dục và cùng nhau già di . Cuộc sống và kinh tế ổn định.Cảm ơn và trân trọng các bạn đã xem qua hồ sơ của tôi

Back | Send Email to TIM NHAU (ID: 1517454)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.