Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1517945 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thao Trần

 Thao Trần - ID: 1517945
 Name:  Thao Trần
 IP & Posted by:  116.96.45.47 on October 2, 2022
 Updated by:  February 5, 2024 at 1:51am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nam Định
 State/Province:  Nam Định
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn chân thành nghiêm túc
 Free Time:  chăm sóc bản thân,tập Yoga,du lịch
 I Am:  Tôi là người dễ gần gũi , sống tình cảm .Hay quan tâm người thân bạn bè !
 Looking For:  Tìm người phù hợp chung thủy gắn bó lâu dài

Back | Send Email to Thao Trần (ID: 1517945)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.