Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1518383 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bao Ngoc

 Bao Ngoc - ID: 1518383
 Name:  Bao Ngoc
 IP & Posted by:  101.118.91.106 on October 15, 2022
 Updated by:  October 16, 2022 at 1:49pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Marketing
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tự do tài chính
 Free Time:  Đọc news, bơi , học thêm nhưng gi minh k biết.
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng
 Looking For:  Bạn bè, đồng nghiêp , tri kỉ … tất cả điều đến bằng ấn tượng đầu tiên là sự “ chân thành “ . Hãy cho đi tất cả bạn sẽ nhận được điều tuyệt vời hơn.

Back | Send Email to Bao Ngoc (ID: 1518383)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.