Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1518448 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hien Pham
 Hien Pham - ID: 1518448
 Name:  Hien Pham
 IP & Posted by:  115.72.9.183 on October 17, 2022
 Updated by:  October 18, 2022 at 3:53pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bà rịa
 State/Province:  Bà Rịa – Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  GVMN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp một người phù hợp và có cuộc sống tương lại ổn định,..
 Free Time:  Nghe nhạc , đi dạo…
 I Am:  Là một người đơn giản, chân thành và trách nhiệm,…
 Looking For:  Hiền lành, tử tế , chân thành và trách nhiêm

Back | Send Email to Hien Pham (ID: 1518448)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.