Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1518702 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thao Le

 Thao Le - ID: 1518702
 Name:  Thao Le
 IP & Posted by:  115.73.2.155 on October 26, 2022
 Updated by:  November 15, 2022 at 6:44pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Thành phố hcm
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có thể tiến xa hơn nếu hợp nhau
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Tôi ko có gì đặc biệt, một chút lãng mạn,vui nhộn,và luôn thành thật
 Looking For:  Có thể kết bạn để trò chuyện, tán gẫu hay chia sẻ,,,nếu ai đó thực sự muốn...

Back | Send Email to Thao Le (ID: 1518702)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.