Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1518714 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc Thuy

 Ngoc Thuy - ID: 1518714
 Name:  Ngoc Thuy
 IP & Posted by:  14.169.93.244 on October 27, 2022
 Updated by:  February 20, 2023 at 3:57am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Y hoc co truyen
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu nghiêm túc
 Free Time:  Đọc sách. Và những hoạt động bình thường khác.
 I Am:  Mẫu phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại.
 Looking For:  Rất mong muốn một sự nghiêm túc trong tìm hiểu , chân thành. Để cùng đi tiếp đoạn đường dở dang.

Back | Send Email to Ngoc Thuy (ID: 1518714)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.