Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1518714 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chờ người.

 Chờ người. - ID: 1518714
 Name:  Chờ người.
 IP & Posted by:  14.169.93.244 on October 27, 2022
 Updated by:  November 12, 2023 at 4:13pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Y hoc co truyen
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu nghiêm túc
 Free Time:  Đọc sách. Và những hoạt động bình thường khác.
 I Am:  Mẫu phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại.Vào bếp được, ra nhà lớn được.
 Looking For:  Mong có một người cùng già đi với mình mỗi ngày.

Back | Send Email to Chờ người. (ID: 1518714)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.