Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1518749 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Van Thanh
 Van Thanh - ID: 1518749
 Name:  Van Thanh
 IP & Posted by:  42.118.140.249 on October 29, 2022
 Updated by:  September 16, 2023 at 11:24am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Dễ thương, chân thành, mộc mạc, tốt bụng, sống tình cảm, yêu thương động vật, chung thủy, đạo đức
 Looking For:  Bạn đời. Một người chân thành. Cùng chia sẻ, quan tâm và yêu thương nhau.

Back | Send Email to Van Thanh (ID: 1518749)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.