Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1518962 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to lisa
 lisa - ID: 1518962
 Name:  lisa
 IP & Posted by:  99.104.163.64 on November 5, 2022
 Updated by:  May 3, 2023 at 1:36am
 Gender:  Female
 Age:  66
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Orange
 State/Province:  California
 Zip:  xxxxx
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Retire - accounting
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn lớn tuổi hợp sẽ tiến xa hơn
 Free Time:  Tin tức, nghe nhạc, chăm sóc rau trong chậu.Thích du lịch
 I Am:  Giản dị, không nói nhiều. Không thích hội họp.
 Looking For:  Người bạn đời lớn tuổi 66 tới 77 tuổi có trình độ kiến thức. Tôn trọng lẫn nhau, thành thật.

Back | Send Email to lisa (ID: 1518962)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.