Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1519167 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ai Hữu Duyên

 Ai Hữu Duyên - ID: 1519167
 Name:  Ai Hữu Duyên
 IP & Posted by:  14.186.186.123 on November 12, 2022
 Updated by:  November 29, 2022 at 4:18pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tp.HCM
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp được đúng người
 Free Time:  Nghe nhạc ,đọc sách, xem phim, thể dục,….
 I Am:  Sống tự lập, chân thành, nghiêm túc trong tình cảm , biết lắng nghe và tôn trọng mọi người
 Looking For:  Chân thành, nghiêm túc, độ lượng

Back | Send Email to Ai Hữu Duyên (ID: 1519167)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.