Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1519190 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ptng
 ptng - ID: 1519190
 Name:  ptng
 IP & Posted by:  222.253.44.72 on November 13, 2022
 Updated by:  December 14, 2022 at 11:37am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ngắn: công việc ổn định. Dài: lập gia đình lần nữa nếu tìm được người phù hợp.
 Free Time:  Thích gì làm đó.
 I Am:  Trung bình về mọi mặt
 Looking For:  Công việc ổn định, nghiêm túc trong tình cảm, sống có trách nhiệm, biết đối nhân xử thế.

Back | Send Email to ptng (ID: 1519190)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.