Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1519262 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Trang
 Ngọc Trang - ID: 1519262
 Name:  Ngọc Trang
 IP & Posted by:  115.79.198.134 on November 16, 2022
 Updated by:  November 17, 2022 at 1:07am
 Gender:  Female
 Age:  66
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Nghỉ huu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nam lớn tuổi, chân thành và lâu dài.
 Free Time:  Đọc sách, nấu ăn, thể dục, ...
 I Am:  Bình thường, hoà đồng...
 Looking For:  Tìm bạn nam lớn tuổi, chia sẻ buồn vui tuổi xế chiều.

Back | Send Email to Ngọc Trang (ID: 1519262)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.