Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1519547 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Hoa L&aci
 Ngọc Hoa L&aci - ID: 1519547
 Name:  Ngọc Hoa L&aci
 IP & Posted by:  42.1.89.102 on November 27, 2022
 Updated by:  November 27, 2022 at 6:15am
 Gender:  Female
 Age:  64
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí Minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tâm sự
 Free Time:  Lúc rảnh rỗi thì đi giải trí
 I Am:  Là người Vui về hoà đồng , thông cảm, chân thật
 Looking For:  Muốn tìm người cùng chung sở thích

Back | Send Email to Ngọc Hoa L&aci (ID: 1519547)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.