Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1520098 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang Huỳnh
 Trang Huỳnh - ID: 1520098
 Name:  Trang Huỳnh
 IP & Posted by:  1.52.173.138 on December 21, 2022
 Updated by:  December 23, 2022 at 9:10am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cà Mau
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một gia đình nhỏ.
 Free Time:  Nấu ăn, xem phim, du lịch..
 I Am:  Tôi là 1 người hòa đồng, vui vẻ. Sống tình cảm và luôn quí trọng tình bạn
 Looking For:  Một người bạn chân thành nghiêm túc trong tình cảm, vui vẻ hài hước. Biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh

Back | Send Email to Trang Huỳnh (ID: 1520098)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.