Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1520517 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoaluc binh

 Hoaluc binh - ID: 1520517
 Name:  Hoaluc binh
 IP & Posted by:  113.176.94.72 on January 7, 2023
 Updated by:  July 1, 2023 at 9:59am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹ tho
 State/Province:  Tiền Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Cn
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn ,truy tìm một nửa... dung người tiến xa hơn hihi
 Free Time:  Nghe nhạc , uống cà phê nhà tu pha hihi
 I Am:  Nhiệt tình , thang tính...
 Looking For:  Gà lăng,thang tính và dễ chịu...

Back | Send Email to Hoaluc binh (ID: 1520517)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.