Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1521189 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phù dung
 Phù dung - ID: 1521189
 Name:  Phù dung
 IP & Posted by:  117.2.199.0 on February 9, 2023
 Updated by:  March 28, 2023 at 6:44am
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hue
 State/Province:  Thừa Thiên Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bb
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tim một người để cùng đi hết đoạn đời còn lại.
 Free Time:  Hát karaoke,đi bộ.
 I Am:  Tôi là người chân thật,vui vẻ,hoa đồng dễ chịu,hiểu biết và rất tâm lí,rất tình cảm và cảm thông..và có những mong ước.suongmbaybachinaconggomeochamcom
 Looking For:  Muốn tìm một người đàn ông lớn tuổi hiểu biết và biết quan tâm sẻ chia.

Back | Send Email to Phù dung (ID: 1521189)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.