Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1521737 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm ông xã
 Tìm ông xã - ID: 1521737
 Name:  Tìm ông xã
 IP & Posted by:  118.69.178.220 on February 27, 2023
 Updated by:  March 22, 2023 at 9:44pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Shop Mỹ Phẩm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm ông xã
 Free Time:  Du lịch..yoga
 I Am:  Vui vẻ..ít nói
 Looking For:  Thật lòng

Back | Send Email to Tìm ông xã (ID: 1521737)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.