Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1521971 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hong Hoa
 Hong Hoa - ID: 1521971
 Name:  Hong Hoa
 IP & Posted by:  113.185.76.131 on March 8, 2023
 Updated by:  March 24, 2023 at 9:02pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thanh Bình
 State/Province:  Đồng Tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Lúc rảnh muốn được cung người mình yêu đi du lịch
 I Am:  Hiền it nói vui tính song rất chân thật
 Looking For:  Muốn yêu một người đàn ông tốt hien lanh sống có trách nhiệm muốn được cùng người đó đi đến hết cuộc đời . Tuoi tác không quan trọng nhưng can nghiem tuc

Back | Send Email to Hong Hoa (ID: 1521971)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.