Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1522810 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu Trang

 Thu Trang - ID: 1522810
 Name:  Thu Trang
 IP & Posted by:  123.23.232.192 on April 7, 2023
 Updated by:  June 5, 2023 at 7:14pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ nói sau…
 Free Time:  May vá, sửa quần áo, karaoke một mình,
 I Am:  Người vui vẻ, đơn giản.
 Looking For:  Nam tuổi từ 65 trở lên, tánh tình hiền lành.

Back | Send Email to Thu Trang (ID: 1522810)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.