Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1523085 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Huong
 Thanh Huong - ID: 1523085
 Name:  Thanh Huong
 IP & Posted by:  171.251.236.168 on April 17, 2023
 Updated by:  April 17, 2023 at 3:44am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  NAM ĐỊNH
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Nói sau nha
 Free Time:  Ôm bếp
 I Am:  Bạn tự tìm hiểu nha
 Looking For:  Bạn chia sẻ buồn vui, chuyện gì đến khắc đến thôi.

Back | Send Email to Thanh Huong (ID: 1523085)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.