Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1523579 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong Quynh

 Phuong Quynh - ID: 1523579
 Name:  Phuong Quynh
 IP & Posted by:  42.118.214.91 on May 4, 2023
 Updated by:  October 17, 2023 at 5:25am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn => kết hôn
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Là người phụ nữ bình thường
 Looking For:  Đoàn hoàn, nghiêm túc, công việc ổn định

Back | Send Email to Phuong Quynh (ID: 1523579)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.