Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1523938 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tim ban

 Tim ban - ID: 1523938
 Name:  Tim ban
 IP & Posted by:  172.11.135.185 on May 17, 2023
 Updated by:  May 29, 2023 at 4:27pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nam giới, tìm hiểu.
 Free Time:  Dọn dẹp, ăn, trồng cây. Thỉnh thoảng có nhìn về nơi xa, những người quen hiền và tốt.
 I Am:  Tôi rất đơn giản, ngăn nắp.
 Looking For:  Tìm bạn nam giới. Tôi hy vọng tìm được 1 người bạn sống thật sự đơn giản. Thư đến địa chỉ, diep 230 a móc gia ho chấm com.

Back | Send Email to Tim ban (ID: 1523938)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.