Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1524022 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to mẹ đơn thân
 mẹ đơn thân - ID: 1524022
 Name:  mẹ đơn thân
 IP & Posted by:  171.252.154.110 on May 20, 2023
 Updated by:  May 21, 2023 at 12:49am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Can Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng đạt đc mơ ước
 Free Time:  Chơi với con
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, tốt bụng
 Looking For:  Từ 50 đến 55, hiền và nghiêm túc

Back | Send Email to mẹ đơn thân (ID: 1524022)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.