Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1524785 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tam Khanh

 Tam Khanh - ID: 1524785
 Name:  Tam Khanh
 IP & Posted by:  113.182.235.184 on June 16, 2023
 Updated by:  November 28, 2023 at 11:59am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 State/Province:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Bank
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Tôi đi tìm cái nửa của tôi. Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi! Anh là ai vậy?. Sao để em tìm….tìm mãi tên anh! (St)
 Free Time:  Du lịch, nấu ăn, chăm sóc hoa kiểng
 I Am:   Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Cần Thơ sông nước, sống lễ nghĩa, biết nấu ăn, thơ văn, ca hát....Khi ra ngoài tôi là người hiện đại từ ngoại hình cho đến tư duy và khi trở về nhà tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình.
 Looking For:  Tôi tìm Nam hơn tuổi, lịch thiệp, chân thành. Có tri thức, lễ nghĩa, và tấm lòng nhân hậu, hướng về Phật pháp càng tốt.

Back | Send Email to Tam Khanh (ID: 1524785)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.