Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1525008 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Hà
 Thanh Hà - ID: 1525008
 Name:  Thanh Hà
 IP & Posted by:  116.102.190.248 on June 24, 2023
 Updated by:  June 24, 2023 at 11:18pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu thương
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Hiền lành, trung thực, yêu thích trẻ em và thiên nhiên
 Looking For:  Bạn nam trên 55 tuổi, đồng cảm và biết chia sẻ

Back | Send Email to Thanh Hà (ID: 1525008)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.