Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1525185 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tri kỷ
 Tri kỷ - ID: 1525185
 Name:  Tri kỷ
 IP & Posted by:  118.71.181.232 on June 30, 2023
 Updated by:  October 7, 2023 at 6:25pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho Chi Minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim bạn đời
 Free Time:  Nghe nhạc ,xem phim ,nấu an ,don dep ,caffe ,dao phố
 I Am:  Thang tinh ,vui vẻ hoa đồng ,hai hước ,ghét gia tạo ,ghét lang nhăng ,noi la lam Ko thich nịnh not ,sai dung ro rang ,giãn di ,nghiêm túc
 Looking For:  Tu 45 tuổi trở lên ,xấu đẹp Ko quan trọng ,quan trọng mot nguoi biết lo lam an Ko an chơi ,biết quan tâm lo lắng cho gd ,thau hieu ,thông cảm cho nhau .

Back | Send Email to Tri kỷ (ID: 1525185)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.